33-300 Nowy Sącz ul. Słowacka 11 +48 18 442 95 61 rembud@pro.onet.pl

bank spółdzielczy nowy sącz