33-300 Nowy Sącz ul. Słowacka 11 +48 18 442 95 61 rembud@pro.onet.pl

Oferta

GENERALNY WYKONAWCA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowych robót budowlano – montażowych tj. realizujemy inwestycje „pod klucz”.
Wykonujemy remonty, modernizacje i adaptacje obiektów. Stosujemy najnowsze technologie i najwyższej jakości materiały dostępne na rynku polskim i z importu bezwzględnie posiadające gwarancje i certyfikaty.

Prowadzimy działalność w zakresie robót drogowych. Wykonujemy w technologii kostki brukowej chodniki, drogi, dojazdy oraz place w dużej gamie kształtów i kolorów. Stosujemy szeroki wachlarz materiałów służących do wykonywania nawierzchni, elementów małej architektury i zakładania zieleni.

Realizacja inwestycji

Modernizacje i remonty

Roboty wykończeniowe

Roboty instalacyjne

Roboty drogowe

Nadzór budowlany